Dnes je 19.4.2019
Spolu 120 stránok; 87,9MB; Posledná aktualizácia: 13.8.2013

TOPlist

Odborné texty počítačová grafika a geometria
Postupne a pomaly spracovávam rôzne témy z tejto oblasti.


Modelovacie a renderovacie techniky
Farby, farebné štandardy, ľudské vnímanie
HDR fotografie
Modelovanie 3D objektov
Transformácie
Textúry
Procedurálne modelovanie
Triangulácia a konvexné obaly
Nefotorealistický rendering

Počítačové videnie
pripravujeme
Úvod do problematiky
Dátové štruktúry
Snímanie obrazu a jeho vlastnosti
Preprocessing
Fourierove transformácie
Segmentácia obrazu
Rozoznávanie obrazcov
Porozumenie obrazu
3D videnie


web&design c2006-2013 Stanislav Griguš

sgpro  video  fmfi   kontakt